لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(189)
چاپ مجدد (311)
تالیف (321)
ترجمه (179)
تهران (403)
شهرستان (97)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (150)

تعداد یافت شده (500) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد خرد
نويسنده:باقر قدیری‌اصلی ؛ نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی ؛ نويسنده:مهدی تقوی - فروردین - 567 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
2- تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حسن سبحانی - نشر نی - 468 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
3- مباحثی از اقتصاد خرد پیشرفته (تعادل حاد و تعادل عمومی در نظریه اقتصاد)
نويسنده:محمد طبیبیان - پیشبرد،پاپیروس - 289 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3500 نسخه - 1050 ریال - انتخاب
4- اقتصاد خرد (تحلیلهای میکرواقتصادی)
نويسنده:باقر قدیری‌اصلی - سپهر - 406 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 650 ریال - انتخاب
5- اقتصاد خرد
نويسنده:باقر قدیری‌اصل ؛ نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی ؛ نويسنده:مهدی تقوی - کتابخانه فروردین - 567 صفحه - چاپ 5 سال 1368 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
6- اقتصاد خرد
نويسنده:باقر قدیری‌اصل - سپهر - 408 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1365 - 1000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
7- اقتصاد خرد
نويسنده:باقر قدیری‌اصل - سپهر - 406 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1363 - 2000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
8- اقتصاد خرد: تحلیلهای میکرواقتصادی
نويسنده:باقر قدیری‌اصل - سپهر - 408 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1366 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
9- اقتصاد خرد
نويسنده:باقر قدیری‌اصل ؛ نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی ؛ نويسنده:مهدی تقوی - فروردین - 568 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 3000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
10- اقتصاد خرد
نويسنده:باقر قدیری‌اصل ؛ نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی ؛ نويسنده:مهدی تقوی - فروردین - 568 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 50