لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(406)
چاپ مجدد (351)
تالیف (711)
ترجمه (46)
تهران (609)
شهرستان (148)
كودك و نوجوان (437)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (757) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مازو و مازیار
نويسنده:سیدکریم موسوی‌گچسارانی - سلسله - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 4 -86-7205-964 انتخاب
2- ضرب‌المثل‌ها و قصه‌هایشان
نويسنده:امیر علم ؛ ويراستار:علی معمارزاده ؛ تصويرگر:نرگس علم - راه معاصر - 178 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 0 -26-6585-600-978 انتخاب
3- فرهنگ افسانه‌های مردم ایران: شامل 105 افسانه ایرانی
گردآورنده:علی‌اشرف درویشیان ؛ گردآورنده:رضا خندان - کتاب و فرهنگ - 644 صفحه - جلد 15 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3200 نسخه - 56000 ریال - 1 -11-5756-964 انتخاب
4- افسانه‌هایی از احمق‌ها
گردآورنده:محمدرضا شمس‌ - محراب قلم - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 3 -179-103-600-978 انتخاب
5- زور کی از همه بیش‌تره؟ = زور کی اهمه بیشدره (فارسی - دلیجانی)
به‌اهتمام:ناهید ابراهیمی ؛ بازنويسي:افسانه شعبان‌نژاد ؛ ويراستار:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 42 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 5 -0114-01-600-978 انتخاب
6- قصه‌های ایران باستان
نويسنده:احسان علیزاده - امام همام - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 85000 ریال - 4 -07-8234-600-978 انتخاب
7- 365 قصه برای بچه‌های خوب
نويسنده:محمود احیایی ؛ زيرنظر:مسعود گلزاری ؛ تصويرگر:محمدرضا موقر - دادجو،دبیر - 512 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 3100 نسخه - 56000 ریال - 3 -51-6112-964-978 انتخاب
8- علیقلی الکی سوار
بازنويسي:آرزو حقیقی ؛ تصويرگر:فاطمه رنجبر - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی میرزای شیرازی (نشر امیدواران) - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 2 -26-8731-964-978 انتخاب
9- فرهنگ افسانه‌های مردم استهبان: (ص، ض، ط، ع، غ، ف، ق، ک)
نويسنده:محمدرضا آل‌ابراهیم - سته‌بان - 272 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 3 -05-7975-600-978 انتخاب
10- آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان
نويسنده:جهانگیرکوورجی کویاجی ؛ مترجم:جلیل دوستخواه - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -236-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 76