لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان اسپرانتو
نويسنده:ح رشیدی - - 65 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 2000 نسخه - انتخاب
2- زبان جهانی: تاریخچه، و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو
نويسنده:پیر ژانتون ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 5 -035-313-964 انتخاب
3- پدیده‌ی اسپرانتو، راه حل مشکل زبان بین‌المللی: آشنایی با زبان بین‌المللی اسپرانتو، پرطرف‌دارترین زبان بی‌طرف
نويسنده:ویلیام الد ؛ مترجم:احمدرضا ممدوحی - آرویج - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 2 -031-504-964-978 انتخاب
4- از دیوار غصب شده اسپرانتو تا معیار غصب نشده
نويسنده:داود شمس‌حکیمی - داود شمس‌حکیمی - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 600 ریال - 4 -927-330-964 انتخاب
5- کتابهایی درباره اسپرانتو
نويسنده:داود شمس‌حکیمی - داود شمس‌حکیمی - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 964-5513-43-X انتخاب
6- پذیرش اسپرانتو
شاعر:داود شمس‌حکیمی - داود شمس‌حکیمی - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 3500 ریال - 964-06-2487-X انتخاب
7- آموزش زبان بین‌المللی اسپرانتو، آسان‌ترین زبان دنیا: قابل استفاده برای آموزش در کلاس یا به عنوان خودآموز
نويسنده:احمدرضا ممدوحی - آرویج - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 3 -004-504-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1