لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (158)
تالیف (86)
ترجمه (137)
تهران (214)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (223) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - سروش - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 31000 نسخه - 17000 ریال - 2 -212-376-964 انتخاب
2- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - سروش - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 2 -212-376-964 انتخاب
3- درمان اختلالات دیکته‌نویسی
نويسنده:مصطفی تبریزی - فراروان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 8 -04-6135-964 انتخاب
4- شیوه‌های دیدن
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:زیبا مغربی - شورآفرین - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 8 -27-6955-600-978 انتخاب
5- نشانه-معناشناسی دیداری: نظریه و تحلیل گفتمان هنری
نويسنده:حمیدرضا شعیری ؛ زيرنظر:بهمن نامورمطلق - سخن - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 770 نسخه - 350000 ریال - 0 -627-372-964-978 انتخاب
6- پویه‌شناسی صور معماری: نیروهای ادراک بصری در معماری
نويسنده:رودولف آرنهایم ؛ مترجم:مهرداد قیومی‌بیدهندی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 8 -906-530-964-978 انتخاب
7- درمان اختلالات دیکته‌نویسی
نويسنده:مصطفی تبریزی - فراروان - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 8 -04-6135-964 انتخاب
8- فرضیه‌ی شگفت‌انگیز: پژوهش علمی در مورد آگاهی و روح
نويسنده:فرانسیس کریک ؛ مترجم:محمدرضا غفاری - مازیار - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 150000 ریال - 7 -19-6043-600-978 انتخاب
9- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1391 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 0 -0349-12-964-978 انتخاب
10- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - سروش - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 36 سال 1392 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 9 -0586-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23