لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(709)
چاپ مجدد (1033)
تالیف (1713)
ترجمه (29)
تهران (1006)
شهرستان (736)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (580)

تعداد یافت شده (1742) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در باغ سبز
گردآورنده: ستاد اقامه نماز ؛ ويراستار:مهدی خلیلیان - ستاد اقامه نماز و احیای زکات - 340 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 4 -07-7309-964 انتخاب
2- فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون زبان فارسی و آیین نگارش
گردآورنده:حسن ذوالفقاری - نشر چشمه - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 68 سال 1389 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -516-362-964-978 انتخاب
3- فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون زبان فارسی و آیین نگارش
گردآورنده:حسن ذوالفقاری - نشر چشمه - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 70 سال 1389 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -516-362-964-978 انتخاب
4- فارسی عمومی
نويسنده:کامل احمدنژاد ؛ نويسنده:علی ایمانی - ویرایش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 2200 نسخه - 37000 ریال - 0 -20-6184-964 انتخاب
5- فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون زبان فارسی و آیین نگارش
گردآورنده:حسن ذوالفقاری - نشر چشمه - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 0 -516-362-964-978 انتخاب
6- گلگشت‌های ادبی و زبانی
نويسنده:احمد سمیعی‌گیلانی - هرمس - 396 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 0 -874-363-964-978 انتخاب
7- فارسی عمومی: درسنامه‌ دانشگاهی
نويسنده:محمود فتوحی ؛ نويسنده:حبیب‌الله عباسی - سخن - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 89 سال 1393 - 2200 نسخه - 165000 ریال - 3 -121-372-964-978 انتخاب
8- نرگس نیم خواب (گزیده‌ی متون نظم و نثر فارسی)
به‌اهتمام:آسیه قوامی - پیروز - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -55-6429-600-978 انتخاب
9- متون ادبی هنر (برای تدریس در دانشگاه‌های هنر)
نويسنده:حسین صدیق - تازه‌ها - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 7 -3-92230-964 انتخاب
10- فارسی دانشگاهی: درسنامه فارسی عمومی
نويسنده:معصومه موسایی ؛ ويراستار:حمیدرضا شایگان‌فر - حروفیه - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1600 نسخه - 27000 ریال - 0 -61-7700-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 175