لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(674)
چاپ مجدد (986)
تالیف (1631)
ترجمه (29)
تهران (963)
شهرستان (697)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (543)

تعداد یافت شده (1660) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل شیوه‌ی نگارش فارسی مباحث دستور و...
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری - نشر چشمه - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
2- دگرخند: درآمدی کوتاه بر طنز و هزل و هجو در تاریخ تا دوره معاصر
نويسنده:سیدعلی موسوی‌گرمارودی - انتشارات انجمن قلم ایران - 518 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 7 -16-5535-600-978 انتخاب
3- فارسی عمومی در قلمرو گزیده‌های متون نظم و نثر پارسی، دستور زبان، آرایه‌های ادبی، سبک‌شناسی و آیین نگارش
به‌اهتمام:غلامحسین محمدی ؛ به‌اهتمام:فرشته جعفری ؛ به‌اهتمام:زهرا خاتمی - محتشم - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -47-6817-964-978 انتخاب
4- فارسی دانشگاهی و آیین نگارش (برای کلیه رشته‌های دانشگاهی)
به‌اهتمام:احمد گلی ؛ به‌اهتمام:یدالله نصراللهی - آیدین - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 1 -94-5592-964-978 انتخاب
5- داو سخن: فارسی عمومی
نويسنده:آیت شوکتی - اختر - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -481-517-964-978 انتخاب
6- سخن آشنا: گذاری بر ادبیات فارسی از آغاز تا امروز
نويسنده:امید نقوی ؛ نويسنده:پروانه عزیزی - فصل پنجم - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 3 -39-6261-600-978 انتخاب
7- فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون زبان فارسی و آیین نگارش
نويسنده:حسن ذوالفقاری - چشمه - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 98 سال 1396 - 3500 نسخه - 320000 ریال - 1 -213-229-600-978 انتخاب
8- فارسی عمومی
نويسنده:هوشمند اسفندیارپور - فردوس - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 4 -110-320-964 انتخاب
9- زبان و ادبیات فارسی عمومی: برگزیده‌ی متون ادبی طی پانزده فصل، شیوه‌ی نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی
نويسنده:غلامرضا عمرانی ؛ نويسنده:فریده کریمی‌موغاری ؛ نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری - نشر چشمه - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1384 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 1 -14-6194-964 انتخاب
10- فارسی عمومی: درسنامه‌ دانشگاهی
نويسنده:محمود فتوحی ؛ نويسنده:حبیب‌الله عباسی - سخن - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 45 سال 1390 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 3 -121-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 166