لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (14)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق
نويسنده:عبدالهادی حائری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 112000 ریال - 2 -0782-00-964-978 انتخاب
2- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 3000 نسخه - 62000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
3- دین و روشنفکران مشروطه
نويسنده:غلامرضا گودرزی - اختران - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 3 -45-7514-964-978 انتخاب
4- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
5- دین و روشنفکران مشروطه
نويسنده:غلامرضا گودرزی - اختران - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 964-7514-45-X انتخاب
6- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
7- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 42000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
8- تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق
نويسنده:عبدالهادی حائری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 2 -0782-00-964-978 انتخاب
9- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - نشر اختران - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 2 -49-7514-964 انتخاب
10- مشروطه‌ی ایرانی
نويسنده:ماشاء‌الله آجودانی - اختران - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 1 -49-7514-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3