لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (2)
تالیف (15)
ترجمه (3)
تهران (12)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چرا اینگونه رفتار می‌کنیم؟
نويسنده:محسن بختی ؛ ويراستار:نوشین دانشگر - سلام سپاهان - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 6 -316-218-964-978 انتخاب
2- بررسی وجوه مشترک زمینه روانشناسی با مدیریت رفتار
نويسنده:علی‌اصغر پورتیمور ؛ نويسنده:الهه ناصری - برگ آذین - 111 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 4 -79-6141-600-978 انتخاب
3- خلق عادت‌های خوب از طریق روانشناسی و تکنولوژی
نويسنده:مکس اوگلز ؛ مترجم:هاتف زمانی - داستان - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -059-481-600-978 انتخاب
4- روانشناسی رفتارهای نابهنجار
نويسنده:منصور بیرامی - یانار - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 60000 ریال - 4 -15-7559-600-978 انتخاب
5- روان‌نویس: شناخت
نويسنده:عماد رضایی‌نیک ؛ نويسنده:عاطفه ایلخانی - خط ناب - 186 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 6 -6-95556-600-978 انتخاب
6- آموزش غلبه بر تعلل‌ورزی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
نويسنده:محبوبه طلعتی‌دوغ‌آبادی ؛ نويسنده:عادل احمدی‌گل ؛ ويراستار:محمد قرائی - جالیز - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -74-9927-600-978 انتخاب
7- معجزه رفتار دلپذیر
نويسنده:اکبر فرجی‌ارمکی ؛ نويسنده:شیما طبیب‌زاده - آثار فکر - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 2 -06-8833-600-978 انتخاب
8- روانشناسی رفتارهای نابهنجار
نويسنده:منصور بیرامی - یانار - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 70000 ریال - انتخاب
9- روانشناسی تکاملی: قدم اول
نويسنده:دیلن اونز ؛ مترجم:نورالدین رحمانیان ؛ نقاش:اسکار زارات - شیرازه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 5 -98-6578-964 انتخاب
10- رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان
نويسنده:فاروق صفی‌زاده - ایران‌ جام - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 7 -90-8379-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2