لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختران زیرزمینی کابل: زندگی پنهان دختران افغانستان در پوشش پسرانه
نويسنده:جنی نوردبرگ ؛ نويسنده:زهرا شموسی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 1 -211-461-600-978 انتخاب
2- دختران زیرزمینی کابل: زندگی پنهان دختران افغانستان در پوشش پسرانه
نويسنده:جنی نوردبرگ ؛ مترجم:آیسان شموسی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 1 -211-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1