لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (47)
تالیف (114)
ترجمه (4)
تهران (96)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فصل روسپیدی‌ها
نويسنده:احمد خدایگان - قلم مهر - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -36-7474-600-978 انتخاب
2- س‍ی‍ری‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: ب‍ح‍ث‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ح‍ول‌ آن‌ ب‍ا ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌، و ج‍س‍ت‍ج‍وی‍ی‌ در اق‍وال‌ اد
نويسنده:عبدالحسین زرین‌کوب - نوین - 608 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
3- سنت و نوآوری در شعر معاصر
نويسنده:قیصر امین‌پور - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 590 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 8 -556-445-964 انتخاب
4- عشق در آینه اشعار شاعران ایران زمین
به‌اهتمام:سمیرا زلیکانی - شیداسب - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 80000 ریال - 4 -69-6586-600-978 انتخاب
5- چهار سخنگوی وجدان ایران (فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ)
نويسنده:محمدعلی اسلامی‌ندوشن - نشر قطره - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 500 نسخه - 160000 ریال - 0 -151-341-964-978 انتخاب
6- مجمع الفصحاء: بخش اول
شاعر:رضاقلی‌بن‌محمدهادی هدایت ؛ به‌اهتمام:مظاهر مصفا - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 696 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 1 -0876-00-964 انتخاب
7- مکتب خراسانی و گفتمان آل‌البیت
نويسنده:احمد تمیم‌داری ؛ نويسنده:کبری مرادی - بایا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 340000 ریال - 4 -8-95521-600-978 انتخاب
8- گلشن خیال عبدالقادر بسطامی (کتابت 1111 - 1118 ه.ق) بر اساس نسخه منحصر به فرد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
مقدمه:سیدهادی میرآقایی - حبله‌ رود - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 6 -29-8784-600-978 انتخاب
9- در زلال رنگین شعر: جستاری در نمادهای رنگ شعر معاصر
نويسنده:فروغ حسن‌پور - اهوراقلم - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 4 -4-96012-964 انتخاب
10- پرنیان پرنگار (بررسی و تحلیل چهارده منظومه و داستان غنایی ناشناخته)
نويسنده:احمدرضا یلمه‌ها ؛ زيرنظر:راهب عارفی - راشدین - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -264-361-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12