لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (88)
تالیف (8)
ترجمه (115)
تهران (118)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - سروش - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1397 - 2000 نسخه - 135000 ریال - 8 -1247-12-964-978 انتخاب
2- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 40 سال 1393 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 6 -0756-12-964-978 انتخاب
3- تکنیک‌های اولیه در نقاشی از مناظر
نويسنده:گرگ آلبرت ؛ نويسنده:راشل ولف ؛ مترجم:میترا خلیلی - زرین‌مهر - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1200 نسخه - 35000 ریال - 1 -43-8093-964 انتخاب
4- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:سعید آقایی - پرهام نقش - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -8-91972-600-978 انتخاب
5- شیوه‌های دیدن
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:زیبا مغربی ؛ گرافيست:مهدی انوشیروانی - شورآفرین - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -27-6955-600-978 انتخاب
6- مبانی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - سروش - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 54 سال 1398 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 6 -1580-12-964-978 انتخاب
7- مبادی سواد بصری: برای هنرجویان و دانشجویان
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:نسیم منوچهرآبادی ؛ ويراستار:رضا خبازها - خانه هنرمندان - 290 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 8 -0-96187-964-978 انتخاب
8- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 3 -640-435-964 انتخاب
9- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1391 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 8 -0286-12-964-978 انتخاب
10- مبادی سواد بصری
نويسنده:دونیس داندیس ؛ مترجم:مسعود سپهر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 50 سال 1397 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 8 -1304-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13