لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرکار علیه: چند روایت مادر- دختری درباره هویت زن
نويسنده:زهره عیسی‌خانی ؛ نويسنده:ریحانه کشتکاران ؛ ويراستار:ریحانه‌سادات حسینی - کتابستان معرفت - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -02-6837-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1