لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یورکنامه‌ی نو: سفرنامه‌ی نیویورک به پیوست گفت‌و‌گوی سراینده با غلامرضا خاکی
شاعر:میرجلال‌الدین کزازی - نشر گویا - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 180000 ریال - 1 -22-6528-622-978 انتخاب
2- یورکنامه‌ی نو: سفرنامه‌ی نیویورک به پیوست گفت‌و‌گوی سراینده با غلامرضا خاکی
شاعر:میرجلال‌الدین کزازی - نشر گویا - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 180000 ریال - 1 -22-6528-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1