لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(119)
چاپ مجدد (120)
تالیف (181)
ترجمه (58)
تهران (160)
شهرستان (79)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (239) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهار سخن: چگونه درست، ساده و روان بنویسیم
نويسنده:حسین دهنوی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 1 -050-411-964 انتخاب
2- 28 اشتباه نویسندگان
نويسنده:جودی دلتون ؛ مترجم:محسن سلیمانی - شرکت انتشارات سوره مهر - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2500 نسخه - 24000 ریال - 4 -190-506-964-978 انتخاب
3- راهنمای نگارش و ویرایش: با تجدیدنظر کلی
نويسنده:محمدجعفر یاحقی ؛ نويسنده:محمدمهدی ناصح - شرکت به نشر - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1380 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 2 -506-333-964 انتخاب
4- بهار سخن: چگونه درست، ساده و روان بنویسیم
نويسنده:حسین دهنوی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 7500 ریال - 1 -050-411-964 انتخاب
5- مهارت‌های اجتماعی نویسندگی
گردآورنده:داود روستایی ؛ گردآورنده:مینو قنبری‌پناه ؛ گردآورنده:اردشیر دهقانی - وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، منادی تربیت - 54 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 2 -992-348-964-978 انتخاب
6- ادب و نگارش: مختصری در فن نویسندگی، شیوه تحقیق، ترجمه، تلخیص، نامه‌نگاری، گزارش‌نویسی، نقطه‌گذاری، دستور زبان فارسی، سبک‌های ادبی، انواع نظم و نثر و .
نويسنده:حسن احمدی‌گیوی - نشر قطره - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 300 نسخه - 150000 ریال - 2 -66-5958-964-978 انتخاب
7- آئین نگارش و ویرایش (2) (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:حسن انوری ؛ نويسنده:علی‌محمد پشت‌دار - دانشگاه پیام نور - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 6000 نسخه - 7700 ریال - 964-455-101-X انتخاب
8- راهنمای ترفندهای نویسنده: توصیه‌های ضروری برای نویسندگان مطالب داستانی و واقعی
نويسنده:دیوید کارول ؛ مترجم:میرسعید باقر‌موسوی - شهبازی - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 2 -81-8155-600-978 انتخاب
9- اگر می‌توانید حرف بزنید پس حتما می‌توانید بنویسید
نويسنده:ژول سالزمن ؛ مترجم:فرنوش جزینی - امیرکبیر - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -1063-00-964-978 انتخاب
10- کتاب کار مهارت نویسندگی برای دانش‌آموزان (روش تحقیق - مهارت نوشتاری - فن بیان)
نويسنده:معصومه عالیشاهی - اراده - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -57-7963-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24