لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دغدغه ایران: راه‌هایی به سوی آزادی، امنیت و توسعه پایدار
نويسنده:محمد فاضلی - کویر - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600 نسخه - 690000 ریال - 1 -195-214-964-978 انتخاب
2- دغدغه ایران: راه‌هایی به سوی آزادی، امنیت و توسعه پایدار
نويسنده:محمد فاضلی - کویر - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 690000 ریال - 1 -195-214-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1