لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقد چیست، منتقد کیست؟ (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:مسعود فراستی - فرهنگ کاوش - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 7 -11-6530-964 انتخاب
2- دیالکتیک نقد
گردآورنده:مسعود فراستی - سناء دل - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 15000 ریال - 3 -06-7197-964 انتخاب
3- دیالکتیک نقد
به‌اهتمام:مسعود فراستی ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 2 -09-6128-600-978 انتخاب
4- دیالکتیک نقد
گردآورنده:مسعود فراستی - سناء دل - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 78000 ریال - 3 -06-7197-964 انتخاب
5- دیالکتیک نقد
به‌اهتمام:مسعود فراستی ؛ ويراستار:محمدناصر احدی - ساقی - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 230000 ریال - 2 -09-6128-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1