لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(778)
چاپ مجدد (647)
تالیف (1412)
ترجمه (13)
تهران (1170)
شهرستان (255)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (1425) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خمسه نظامی: گنجینه گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ ويراستار:غلامحسین ده‌بزرگی - افکار - 380 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 5 -03-7858-964 انتخاب
2- هفت نگار آسمانی (خلاصه‌ای از هفت‌پیکر نظامی)
به‌اهتمام:مجید سرمدی - علمی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 2 -140-404-964-978 انتخاب
3- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار - نوید صبح - 296 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -10-6771-600-978 انتخاب
4- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار - ارمغان - 246 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 9 -08-8974-964-978 انتخاب
5- خسرو و شیرین نظامی گنجوی
نويسنده:مریم لطفعلی - گوهر اندیشه - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -038-394-600-978 انتخاب
6- مخزن الاسرار
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی ؛ به‌اهتمام:سعید حمیدیان - نشر قطره - 230 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 1500 نسخه - 7500 ریال - 5 -38-5958-964 انتخاب
7- شاعر صبح: پژوهشی در شعر خاقانی شروانی
گردآورنده:سیدضیاء‌الدین سجادی - سخن - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 8 -25-5983-964 انتخاب
8- خسرو و شیرین
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی - پیام علم و هنر - 460 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 0 -1-90132-964 انتخاب
9- خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی
نويسنده:الیاس‌بن‌یوسف نظامی ؛ مصحح:حسن وحیددستگردی - برگ نگار - 434 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 13000 ریال - 3 -9-90862-964 انتخاب
10- منطق‌ الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 906 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1391 - 1650 نسخه - 330000 ریال - 6 -063-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 143