لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1006)
چاپ مجدد (914)
تالیف (1901)
ترجمه (19)
تهران (1688)
شهرستان (232)
كودك و نوجوان (54)
كمك درسی و آموزشی (96)

تعداد یافت شده (1920) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قیام کاوه: ظلم‌ ستیزی کاوه بر ضد ضحاک (همراه با شرح ابیات و واژه‌های دشوار، و برگردان متن ...
نويسنده:حمیدرضا نگهبان ؛ ويراستار:ابراهیم رضایی‌اول - شرکت به نشر - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 7500 ریال - 7 -0251-02-964 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر هفت‌خوان بزرگمهر
نويسنده:سیدعطاء‌الله مهاجرانی ؛ ويراستار:جمیله کدیور - امید ایرانیان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 6 -3-95743-964 انتخاب
3- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از داستان بیژن و منیژه تا آغاز پادشاهی لهراسب)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 1000 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 3 -097-530-964-978 انتخاب
4- پندهای حکیمانه‌ی فردوسی
نويسنده:محترم‌بیگم طباطبایی - قداست - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -33-7956-964-978 انتخاب
5- جنگ پیروز با تورانیان
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:محسن براسود - بانوی دریا - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 50000 ریال - 5 -8-95379-622-978 انتخاب
6- جنگ سهراب با مهراب
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:مرتضی اسدیان - بانوی دریا - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 50000 ریال - 2 -9-95348-622-978 انتخاب
7- شاهنامه فردوسی
شاعر:ابوالقاسم فردوسی - توانگران - 1344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 3 -06-7608-964 انتخاب
8- گزیده شاهنامه فردوسی
- شاهنامه‌پژوهی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5500 نسخه - 75000 ریال - 6 -6-92585-964 انتخاب
9- شاهنامه فردوسی
شاعر:ابوالقاسم فردوسی - معین - 156 صفحه - (در10جلد ) - جلد 3 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 0 -014-165-964-978 انتخاب
10- داستان سیاووش از شاهنامه فردوسی
به‌اهتمام:عبدالعلی ادیب‌برومند ؛ به‌اهتمام:پروین بخردی - کتابخانه دانش - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 1 -15-6305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 192