لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(139)
چاپ مجدد (101)
تالیف (240)
ترجمه (0)
تهران (132)
شهرستان (108)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (240) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گلگشت ادب: نمونه‌هایی از نثر و نظم پارسی "گزیده برای تدریس"
تهيه و تنظيم:سیدمحمود الهام‌بخش - دانشگاه یزد - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -24-5808-964 انتخاب
2- فارسی عمومی
نويسنده:احمد خاتمی - پایا - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -60-6748-964-978 انتخاب
3- بوستان سخن (فارسی عمومی دانشگاه)
نويسنده:تهمینه دیوانی ؛ نويسنده:افسانه فرهنگی - اختر - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 7 -881-517-964-978 انتخاب
4- هزار سال نثر پارسی (با اضافات و الحاقات)
نويسنده:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 562 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 2000 نسخه - 6 -000-121-600-978 انتخاب
5- بهارستان ادب
نويسنده:تهمینه دیوانی ؛ نويسنده:افسانه فرهنگی - اختر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 2 -550-517-964-978 انتخاب
6- پرند پارسی: درس‌نامه فارسی عمومی دوره کارشناسی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی کشور
نويسنده:احمد غنی‌پورملکشاه ؛ نويسنده:مرتضی محسنی ؛ نويسنده:ابراهیم ابراهیم‌تبار‌بورا - اندیشه برتر - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -06-5048-600-978 انتخاب
7- زیباترین زمین (تطور نظم و نثر از بلعمی تا شاملو و کتاب شعر عاشقانه‌ها)
نويسنده:فیض‌الله شریفی - لطیفی - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 964-6492-38-X انتخاب
8- فارسی عمومی
نويسنده:احمد خاتمی - پایا - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -60-6748-964-978 انتخاب
9- چمن گل: نمونه‌ای از مجموعه فرهنگ و ادب ایران
گردآورنده:محمد ملایری - فردوس - 658 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 8 -71-5509-964 انتخاب
10- کشکول صالحی
نويسنده:سهرابعلی صالحی - بیان الحق - 376 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 8 -18-2851-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24