لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (2)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ واژه‌سازی در زبان فارسی
نويسنده:کامیاب خلیلی - قصیده‌سرا - 280 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 5 -65-8618-964-978 انتخاب
2- غلط ننویسیم (از چاپ اول تا ویراست دوم): بررسی نقدهای نگاشته شده بر چاپ اول غلط ننویسیم و تاثیر آن‌ها بر ویراست دوم کتاب
نويسنده:امید طبیب‌زاده - کتاب بهار - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 195000 ریال - 9 -6-96833-600-978 انتخاب
3- غلط ننویسیم: فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نويسنده:ابوالحسن نجفی - مرکز نشر دانشگاهی - 336 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 1000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
4- فرهنگ واژه‌سازی در زبان فارسی
نويسنده:کامیاب خلیلی - قصیده‌سرا - 232 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 2 -66-8618-964-978 انتخاب
5- ابعاد زمانی در معنای واژگان فارسی: عربی و چند زبان دیگر
نويسنده:انور عباس‌مجید - آوای خاور - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 500000 ریال - 1 -1-96362-600-978 انتخاب
6- پارسی را پاس بداریم
تهيه و تنظيم:جهانشاه سی‌سختی - نوید شیراز - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 6 -766-358-964-978 انتخاب
7- فرهنگ پارسی: بر پایه واژگان نژاده و ناب
گردآورنده:سیمین حلالی ؛ گردآورنده:هوتن اشتری - معین - 888 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 550 نسخه - 400000 ریال - 9 -079-165-964-978 انتخاب
8- درس‌هایی درباره نگارش، خوانش و گویش: گفتارهایی در رادیو ایران
نويسنده:محمود جنیدی‌جعفری ؛ نويسنده:غلامحسین مراقبی ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه پارس - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -3-94825-600-978 انتخاب
9- پارسی‌گویی در تصوف
نويسنده:نصرالله پ‍ورج‍وادی‌ - سوفیا - 200 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 1 -3-96359-600-978 انتخاب
10- فرهنگ ترکیبات ادبی و کاربرد مقایسه‌ای تعابیر توصیفی در شعر فارسی
نويسنده:حیدر شجاعی - شهر پدرام - 718 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 1200000 ریال - 3 -98-7395-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3