لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (188)
تالیف (276)
ترجمه (3)
تهران (252)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (42)

تعداد یافت شده (279) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژوهشی در قصه شیخ صنعان و دختر ترسا: از مجموعه پژوهش در قصه‌های جاودان
نويسنده:جلال ستاری - نشر مرکز - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9500 ریال - 3 -440-305-964 انتخاب
2- منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:سیدصادق گوهرین - قلم کیمیا - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -19-6185-600-978 انتخاب
3- گزیده منطق‌الطیر (هفت شهر عشق)
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ گردآورنده:مهدی الهی‌قمشه‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 1 -165-445-964 انتخاب
4- الهی‌نامه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار - نیک فرجام،سپهر ادب،مهرآمین - 328 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 3 -06-9913-964-978 انتخاب
5- گزیده منطق‌الطیر عطار
گردآورنده:سیروس شمیسا - نشر قطره - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2200 نسخه - 6500 ریال - 1 -002-341-964 انتخاب
6- منطق الطیر مقامات الطیور
مصحح:حمید حمید - نشر طلوع - 290 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
7- گزیده منطق‌الطیر عطار
گردآورنده:سیروس شمیسا - نشر قطره - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 5 -002-341-964-978 انتخاب
8- اسرارنامه
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:حمیدرضا مجدآبادی - پروان - 224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -26-8333-964-978 انتخاب
9- مقابله و تصحیح منطق‌الطیر
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:سیداحمد خاتمی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 638 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 3 -427-376-964 انتخاب
10- هفت شهر عشق منطق الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ ويراستار:رقیه علیزاده ؛ خطاط:خسرو روشن‌مازندرانی - پیک فرهنگ - 400 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 8 -35-6188-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28