لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (183)
تالیف (271)
ترجمه (3)
تهران (247)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (274) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منطق الطیر عطار (فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری)
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 1 -068-372-964-978 انتخاب
2- منطق الطیر
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:احمد خوشنویس - سنایی - 236 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 450 ریال - انتخاب
3- مصیبت‌نامه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:عبدالوهاب نورانی‌وصال - زوار - 480 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1373 - 3000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
4- الهی‌نامه عطار (فریدالدین محمدبن‌ابراهیم نیشابوری)
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 906 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1650 نسخه - 125000 ریال - 5 -201-372-964 انتخاب
5- گزیده منطق الطیر: هفت شهر عاشق
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مقدمه:حسین الهی‌قمشه‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 2 -165-445-964-978 انتخاب
6- منطق‌ الطیر
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - سخن - 906 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1391 - 1650 نسخه - 330000 ریال - 6 -063-372-964-978 انتخاب
7- منطق الطیر و الهی‌نامه
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:سیدعبدالهادی قضایی ؛ زيرنظر:حسین قوامیان - کومه،نگاران قلم - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -02-6237-600-978 انتخاب
8- الهی‌نامه، پندنامه، اسرارنامه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مقدمه:فرشید اقبال - موسسه فرهنگی اندیشه درگستر - 532 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 7 -3-93866-964 انتخاب
9- الهی‌نامه
شاعر:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:فرشته روحانی - زوار - 414 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1386 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 4 -043-401-964 انتخاب
10- الهی‌نامه، پندنامه، اسرارنامه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مقدمه:فرشید اقبال - در - 534 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 3 -24-6786-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28