لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(956)
چاپ مجدد (614)
تالیف (1549)
ترجمه (21)
تهران (1280)
شهرستان (290)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (1570) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرام‌نامه: مجموعه مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به استاد احمد آرام
به‌اهتمام:مهدی محقق - انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی - 275 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- آش‌ ک‍ش‍ک‌ خ‍ال‍ت‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ طن‍زآم‍ی‍ز
نويسنده:ابوالقاسم حالت - گوتنبرگ (میر) - 260 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
3- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی - 750 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1365 - انتخاب
4- نقد حال
نويسنده:مجتبی مینوی - خوارزمی - 564 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 5000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
5- نقد حال: عمر دوباره (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ا و ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ی‍ن‍وی‌)
نويسنده:مجتبی مینوی - خوارزمی - 60 صفحه - جلد 2 - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
6- یادنامه علامه امینی: مجموعه مقالات تحقیقی
گردآورنده:محمد حکیمی ؛ به‌اهتمام:سیدجعفر شهیدی - انجام کتاب - 648 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 680 ریال - انتخاب
7- هشت الهفت
نويسنده:محمدابراهیم باستانی‌پاریزی - نوین - 576 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
8- هفتاد سخن: شعر و هنر
نويسنده:پرویز خانلری - توس - 456 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3300 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
9- هفتاد سخن: فرهنگ و اجتماع
نويسنده:پرویز خانلری - توس - 408 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3300 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
10- به هر کجا که روی خاک رنگ خون دارد
نويسنده:ولف کارو ؛ مصحح:محمدحسن طبیب‌چی - اشراقی - 240 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 157