لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (43)
تالیف (40)
ترجمه (70)
تهران (90)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ مغول
نويسنده:عباس اقبال‌آشتیانی - سپهر ادب - 578 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 0 -39-9923-964-978 انتخاب
2- تیمور لنگ: فاتح جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ایران جوان - 316 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 4000 نسخه - 65000 ریال - 7 -22-5798-600-978 انتخاب
3- سفر به سرزمین کوبلای خان: سفرنامه‌ی مارکوپولو
نويسنده: مارکوپولو ؛ مترجم:بنفشه جعفر ؛ ويراستار:کاوه عزیزی - روزگار نو - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -39-7339-600-978 انتخاب
4- تاریخ محرمانه مغول
نويسنده:پرویز زارع‌شاهمرسی - اختر - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -720-517-964-978 انتخاب
5- مغولان و حکومت ایلخانی در ایران
نويسنده:شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی ؛ ويراستار:پروین ترکمنی‌آذر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 6 -457-459-964 انتخاب
6- سفرهای مارکوپولو
نويسنده:مری هال ؛ مترجم:فرید جواهرکلام - ققنوس - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 0 -510-311-964 انتخاب
7- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ذهن پویا - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -15-6799-622-978 انتخاب
8- زندگینامه چنگیزخان مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:غلامرضا رشیدیاسمی ؛ زيرنظر:الهام امیری‌زاده - سپهر ادب - 258 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 58000 ریال - 4 -44-9923-964-978 انتخاب
9- سفرنامه‌ی مارکوپولو
نويسنده:ایل میلیونه ؛ مترجم:منصور سجادی - بوعلی - 320 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
10- تیمور لنگ: راه‌گشای جهان‌گیری و جهان‌داری غرب (تحلیلی از روابط تنگاتنگ ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، دیپلماسی، آمیزه‌های فرهنگی و فراز و فرود شرق و غرب)
نويسنده:جان داروین ؛ مترجم:احمد عظیمی‌بلوریان - رسا - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -824-317-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11