لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (40)
تالیف (35)
ترجمه (61)
تهران (80)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از این سموم
نويسنده:رضا زرین‌کمر - دیبایه - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -334-212-600-978 انتخاب
2- مغولان و حکومت ایلخانی در ایران
نويسنده:شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی ؛ ويراستار:پروین ترکمنی‌آذر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 6 -457-459-964 انتخاب
3- چنگیزخان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:رشید یاسمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 7 -0224-00-964-978 انتخاب
4- مغولها
نويسنده:دیوید مورگان ؛ مترجم:عباس مخبر ؛ ويراستار:فریدون فاطمی - نشر مرکز - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 17500 ریال - 2 -608-305-964 انتخاب
5- مغول‌ها
نويسنده:استیون‌آر. ترنبول ؛ مترجم:محمد آقاجری - سبزان - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -151-117-600-978 انتخاب
6- مغولان و حکومت ایلخانی در ایران
نويسنده:شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی ؛ ويراستار:پروین ترکمنی‌آذر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 3000 نسخه - 43500 ریال - 1 -457-459-964-978 انتخاب
7- چنگیز خان بزرگترین زلزله تاریخ
نويسنده:حسین اسدی - همیاران جوان - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3100 نسخه - 25000 ریال - 9 -27-2576-964 انتخاب
8- زندگینامه چنگیزخان مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:رشید یاسمی - نیلوفر نقره‌ای - 248 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -3-97475-600-978 انتخاب
9- سفرهای مارکوپولو
نويسنده:مری هال ؛ مترجم:فرید جواهرکلام - ققنوس - 132 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 0 -510-311-964 انتخاب
10- تیمور لنگ: فاتح جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ارمغان - 278 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -30-8974-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10