لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (43)
تالیف (37)
ترجمه (70)
تهران (89)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مغولان و حکومت ایلخانی در ایران
نويسنده:شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی ؛ ويراستار:پروین ترکمنی‌آذر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 4000 نسخه - 34000 ریال - 6 -457-459-964 انتخاب
2- تاریخ مغول: چنگیزخان
نويسنده:رنه گروسه ؛ مترجم:محمود بهفروزی ؛ زيرنظر:کاوین یاک - آزادمهر - 330 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -04-8477-964 انتخاب
3- زندگینامه چنگیزخان مغول
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:غلامرضا رشیدیاسمی ؛ زيرنظر:الهام امیری‌زاده - سپهر ادب،نیک فرجام - 258 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -44-9923-964-978 انتخاب
4- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - نیک فرجام،سپهر ادب - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 52000 ریال - 2 -29-9913-964-978 انتخاب
5- چنگیزخان، امپراطور مقتدر سرتاسر جهان
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - اقبال - 340 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 2 -261-406-964-978 انتخاب
6- تیمور لنگ
نويسنده:هرولد لمب ؛ مترجم:علی جواهرکلام - ذهن پویا - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -15-6799-622-978 انتخاب
7- تاریخ مغول
نويسنده:عباس اقبال‌آشتیانی - ایران جوان - 610 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 3 -46-5798-600-978 انتخاب
8- چنگیزخان مغول جهانگشا
نويسنده:لئودو هارتوگ ؛ مترجم:صادق ناویافر - پژوهش توس - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1050 نسخه - 25000 ریال - 8 -26-7510-964 انتخاب
9- اخبار مغولان در انبانه ملاقطب
به‌اهتمام:ایرج افشار - کتابخانه آیه‌الله العظمی مرعشی نجفی - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 1 -94-8179-964-978 انتخاب
10- چنگیزخان
نويسنده:هارولد لب ؛ مترجم:رشید یاسمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 247 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 11000 نسخه - 370 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11