لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (5)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
2- قدرت و بازار (دولت و اقتصاد)
نويسنده:ماری‌نیوتن روتبارد ؛ مترجم:متین پدرام ؛ مترجم:وحیده رحمانی - دنیای اقتصاد - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110000 ریال - 7 -03-7106-600-978 انتخاب
3- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
4- گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت
نويسنده:عبدالحسین خسروپناه‌دزفولی - موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7800 ریال - 0 -21-7329-964 انتخاب
5- گفتمان مصلحت
نويسنده:محمدحسین خسروپناه - کانون اندیشه جوان - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 3 -00-8711-964 انتخاب
6- تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره نقش دین در حوزه عمومی
نويسنده:معصومه بهرام - وایا - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 1 -00-8430-600-978 انتخاب
7- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
8- گفتمان مصلحت
نويسنده:محمدحسین خسروپناه - کانون اندیشه جوان - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 3 -00-8711-964 انتخاب
9- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:جمال محمدی - افکار - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 550 نسخه - 225000 ریال - 0 -76-7858-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1