لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (12)
تهران (13)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توانمندسازی اقتصادی زنان در نظام بین‌المللی حقوق بشر با تاکید بر نظام حقوقی ایران
نويسنده:پریسا صالحی - استاد شهریار - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -45-8945-600-978 انتخاب
2- لحظه‌ی برخاستن: چگونه توانمندسازی زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:سوما فتحی - میلکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 4 -34-6573-622-978 انتخاب
3- The moment of lift: how empowering women changes the world
نويسنده:Melinda Gates - معیار علم - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 3 -741-692-622-978 انتخاب
4- وقتشه بلند شو!
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:امین کیانی ؛ ويراستار:مونا اصفهانی - مات - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 1 -14-6594-622-978 انتخاب
5- لحظه‌ی صعود: چگونه توانمند ساختن، زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:مریم حیدری - کتاب مرو - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 300000 ریال - 1 -67-6202-622-978 انتخاب
6- وقتشه بلند شو!
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:امین کیانی ؛ ويراستار:مونا اصفهانی - مات - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 1 -14-6594-622-978 انتخاب
7- لحظه اوج: چگونه قدرت بخشیدن به زنان دنیا را تغییر ‌می‌دهد‮‬‏‫
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:نادیا نظرزاده‌زارع - علمی - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250 نسخه - 550000 ریال - 8 -461-404-964-978 انتخاب
8- لحظه‌ی صعود: چگونه توانمند ساختن، زنان دنیا را تغییر می‌دهد
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:مریم حیدری - کتاب مرو - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300 نسخه - 390000 ریال - 1 -67-6202-622-978 انتخاب
9- جایگاه زن در روند تکامل اجتماعی: چهارده مبحث تدریس برای دانشجویان زن در دانشگاه سوردلو به سال 1921
نويسنده:آلکساندرا کالانتای ؛ مترجم:فریدون رهنما - شفیعی - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200 نسخه - 600000 ریال - 4 -74-7843-964-978 انتخاب
10- لحظه‌ی برخاستن: تغییر جهان با توانمندسازی زنان
نويسنده:ملیندا گیتس ؛ مترجم:عاطفه برقعی - نقش و نگار - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700 نسخه - 250000 ریال - 6 -21-8584-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2