لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1854)
چاپ مجدد (1126)
تالیف (1083)
ترجمه (1897)
تهران (2480)
شهرستان (500)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (2980) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی‌دهد
نويسنده:مارک‌اچ. مکورمک ؛ مترجم:محمود طلوع - علمی - 556 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 2200 ریال - انتخاب
2- بهترین‌ها برای موفقیت
نويسنده:وین دیویس ؛ مترجم:محمود معینی‌عراقی - تهران هستی - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 10000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
3- هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی‌دهد
نويسنده:مارک‌اچ. مکورمک ؛ مترجم:محمود طلوع - رسا - 549 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 3300 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
4- هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی‌دهد
نويسنده:مارک‌اچ. مکورمک ؛ مترجم:محمود طلوع - علمی - 556 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1371 - 2800 ریال - انتخاب
5- هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی‌دهد
نويسنده:مارک‌اچ. مکورمک ؛ مترجم:محمود طلوع - رسا - 554 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 3300 نسخه - 11000 ریال - انتخاب
6- رازهای معامله‌گران موفق در بازارهای مالی
گردآورنده:ساناز قهقرایی‌زمانی - نشر چالش - 124 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 9500 ریال - 4 -4-90870-964 انتخاب
7- شانس فراهم آوردن شرایط موفقیت در کار و زندگی
نويسنده:الکس رویرا ؛ نويسنده:فرناندو تریاس‌دبس ؛ مترجم:منیژه جلالی - نشر البرز - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 2 -466-442-964 انتخاب
8- 100 قانون شکست‌ناپذیر موفقیت در کار و زندگی: قانون‌های پول
نويسنده:برایان تریسی ؛ مترجم:علی‌اکبر قاری‌نیت - نشر آزمون - 128 صفحه - جلد 5 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -339-461-964 انتخاب
9- 100 قانون شکست‌ناپذیر موفقیت در کار و زندگی: قانون‌های موفقیت
نويسنده:برایان تریسی ؛ مترجم:علی‌اکبر قاری‌نیت - نشر آزمون - 132 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-461-271-X انتخاب
10- 100 قانون شکست‌ناپذیر موفقیت در کار و زندگی: قانون‌های فروش
نويسنده:برایان تریسی ؛ مترجم:علی‌اکبر قاری‌نیت - نشر آزمون - 128 صفحه - جلد 6 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -356-461-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 298