لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(485)
چاپ مجدد (696)
تالیف (34)
ترجمه (1147)
تهران (1044)
شهرستان (137)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (1181) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 9 -07-6205-964-978 انتخاب
2- بیچارگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -069-185-964-978 انتخاب
3- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرا جواهری - یاقوت کویر - 824 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 670000 ریال - 3 -06-8191-600-978 انتخاب
4- رستاخیز
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:علی‌اصغر حکمت - نگاه - 582 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 650000 ریال - 2 -400-376-600-978 انتخاب
5- آنا کارنینا
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:سیدمحمدعلی شیرازی ؛ ويراستار:علی‌اکبر عبدالهی - اردیبهشت - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 350000 ریال - 6 -68-7727-964-978 انتخاب
6- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مریم امیری ؛ مترجم:آزاده پیراسته - پارمیس - 812 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - 6 -05-8708-600-978 انتخاب
7- خاطرات خانه اموات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مهرداد مهرین - نگارستان کتاب - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -090-190-600-978 انتخاب
8- آنا کارنینا
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نیلوفر - 544 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3300 نسخه - 5 -113-448-964 انتخاب
9- مرگ ایوان ایلیچ
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:لاله بهنام - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 5 -30-2533-964-978 انتخاب
10- خانم صاحب‌خانه
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز داریوش - بوتیمار،موسسه انتشارات نگاه - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -00-6938-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 119