لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چین - اویغورشناسی: بر پرهای سیمرغ تا سرزمین چین
نويسنده:نادره بدیعی - آرون - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 1 -491-231-964-978 انتخاب
2- چین - اویغورشناسی: بر پرهای سیمرغ تا سرزمین چین
نويسنده:نادره بدیعی - آرون - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -491-231-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1