لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(184)
چاپ مجدد (220)
تالیف (356)
ترجمه (48)
تهران (279)
شهرستان (125)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (404) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
نويسنده:علی شریعتمداری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 61 سال 1393 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 0 -0182-00-964-978 انتخاب
2- اصول تعلیم و تربیت
نويسنده:علی شریعتمداری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1385 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 6 -3719-03-964 انتخاب
3- والدین دانش‌آموز بدانند: دیدگاه‌هایی درباره تعلیم و تربیت فرزندان
نويسنده:داود امام‌وردی ؛ نويسنده:سیدمحمد مرد ؛ نويسنده:محمدرضا نیستانی - نوآوران سینا - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 200 نسخه - 60000 ریال - 9 -6-91012-600-978 انتخاب
4- درآمدی بر دیدگاه‌های تربیتی ملااحمد نراقی (برگرفته از پایان‌نامه دانشجویی)
نويسنده:محسن فرمهینی‌فراهانی ؛ نويسنده:اکبر رهنما ؛ نويسنده:نجمه احمدآبادی‌آرانی - دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی، مرکز چاپ و انتشارات - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 1 -45-6121-600-978 انتخاب
5- سیر آراء تربیتی در غرب
نويسنده:علیمحمد کاردان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -596-459-964-978 انتخاب
6- مبانی و اصول آموزش و پرورش
نويسنده:غلامحسین شکوهی - شرکت به نشر - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1383 - 3300 نسخه - 19500 ریال - 5 -0316-02-964 انتخاب
7- آموزش و پرورش ره به کجا می‌برد؟
نويسنده:علی‌اکبر اشعری - نشر شهر - 44 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 6000 نسخه - 3000 ریال - 2 -923-961-964 انتخاب
8- تربیت از منظر ولایت
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای ؛ تدوين:امیرحسین بانکی‌پورفرد - شهید فهمیده - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 7 -02-6064-964 انتخاب
9- برنامه‌ریزی پروژه آموزشی و آموزشگاهی (راهبرد تحول از پایین به بالا)
نويسنده:مهدی رجبلو - مختومقلی فراغی - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 4 -170-508-964-978 انتخاب
10- نقش رفتاری معلم در تربیت دانش‌آموزان
نويسنده:منا ارزانی - غنچه - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 5 -07-8406-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41