لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(137)
چاپ مجدد (133)
تالیف (70)
ترجمه (200)
تهران (232)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (270) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اختیار شما در دست کیست؟ چگونه بر سلطه‌جویی‌ها غلبه کنیم و سررشته امور زندگیمان را به دست بگیریم
نويسنده:هریت بریکر ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نشر قطره - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 4 -278-341-964 انتخاب
2- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:ایرنا محی‌الدین‌بناب - آموت - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 7 -51-5941-600-978 انتخاب
3- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:محمدجواد نعمتی - قصر کتاب - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 6 -41-8130-964-978 انتخاب
4- 24 قانون بدست آوردن قدرت
نويسنده:رابرت گرین ؛ مترجم:شهروز فرهنگ‌بیگوند - کلید آموزش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 0 -067-274-600-978 انتخاب
5- خشم درمانی در 30 دقیقه: دانستنی‌های ضروری برای درمان خشم در کوتاه‌ترین زمان ممکن
نويسنده:رونالد پاترافرون ؛ نويسنده:پاتریشیا پاترافرون ؛ مترجم:محمدرضا کرامتی - زندگی شاد - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -3-93412-600-978 انتخاب
6- درمان خشم در 30 دقیقه
نويسنده:رونالد پاترافرون ؛ نويسنده:پاتریشیا پاترافرون ؛ مترجم:الهام آرام‌نیا - نسل نواندیش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 56000 ریال - 1 -540-236-964-978 انتخاب
7- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:مریم خردپژوه ؛ مترجم:فاطمه خردپژوه - پیکان - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -9320-04-964-978 انتخاب
8- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:علی تجریشی - دستان - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 9 -68-2987-964-978 انتخاب
9- قدرت
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:محمدامین علیزاده ؛ ويراستار:لاله زارع - انسان برتر - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -5-92160-600-978 انتخاب
10- مهارت‌های کنترل خشم "ویژه‌ی معلمان"
نويسنده:فرشته موتابی - طلوع‌ دانش - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 4 -21-8445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27