لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (11)
تالیف (7)
ترجمه (14)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گروش به اسلام در قرون میانه: پژوهش نوین در تاریخ اجتماعی اسلام
نويسنده:ریچارد بولت ؛ مترجم:محمدحسین وقار - نشر تاریخ ایران - 148 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 2000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1122 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1386 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 8 -0090-00-964-978 انتخاب
3- بازارشناسی کشورهای اسلامی
نويسنده:کامران نرجه ؛ ويراستار:زهره نرجه ؛ ويراستار:شیدا نوری‌زاده‌دهکردی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 430 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 500 نسخه - 32000 ریال - 1 -093-469-964 انتخاب
4- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1108 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 3000 نسخه - 6 -0090-00-964 انتخاب
5- جامعه‌شناسی کشورهای اسلامی
نويسنده:بهروز مرادی ؛ ويراستار:سامان عابری - نغمه نواندیش - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 4 -05-8676-964 انتخاب
6- تمدن اسلام و عرب
نويسنده:گوستاو لوبون ؛ مترجم:محمدتقی فخرداعی‌گیلانی - دنیای کتاب - 800 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 500 نسخه - 125000 ریال - 9 -050-346-964 انتخاب
7- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1108 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1394 - 1000 نسخه - 480000 ریال - 8 -0090-00-964-978 انتخاب
8- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1112 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1392 - 1000 نسخه - 425000 ریال - 8 -0090-00-964-978 انتخاب
9- تاریخ تمدن اسلام
نويسنده:جرجی زیدان ؛ مترجم:علی جواهرکلام - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1112 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1389 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 8 -0090-00-964-978 انتخاب
10- تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل‌بویه: وفاداری و رهبری در ادوار آغازین جامعه اسلامی (روی متحده)
مترجم:محمد دهقانی - نامک - 232 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 175000 ریال - 8 -37-6721-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3