لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آکواریوم‌های پیونگ یانگ: یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 220000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
2- رودخانه تباهی: فرار از کره شمالی
نويسنده:ماساجی ایشیکاوا ؛ مترجم:فرشاد رضایی - ققنوس - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 1 -0283-04-622-978 انتخاب
3- آکواریوم‌های پیونگ یانگ: یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 770 نسخه - 270000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
4- فرار از اردوگاه چهارده "فرار اودیسه‌ای ابرمردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی در غرب"
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 500000 ریال - 4 -94-8755-600-978 انتخاب
5- آکواریوم‌های پیونگ یانگ: یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 770 نسخه - 220000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
6- دولتی در اسارت توهم (کره شمالی، دلت پارانویایی)
نويسنده:پل فرنچ ؛ مترجم:محمدحسین باقی - سرایی - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 520000 ریال - 0 -90-7362-964-978 انتخاب
7- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
8- رودخانه تباهی: فرار از کره شمالی
نويسنده:ماساجی ایشیکاوا ؛ مترجم:فرشاد رضایی - ققنوس - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 210000 ریال - 1 -0283-04-622-978 انتخاب
9- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1