لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رودخانه تباهی: فرار از کره شمالی
نويسنده:ماساجی ایشیکاوا ؛ مترجم:فرشاد رضایی - ققنوس - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 1 -0283-04-622-978 انتخاب
2- رودخانه تباهی: فرار از کره شمالی
نويسنده:ماساجی ایشیکاوا ؛ مترجم:فرشاد رضایی - ققنوس - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 210000 ریال - 1 -0283-04-622-978 انتخاب
3- فرار از اردوگاه چهارده "فرار اودیسه‌ای ابرمردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی در غرب"
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3000 نسخه - 500000 ریال - 4 -94-8755-600-978 انتخاب
4- به خاطر زندگی: سفر دختری از کره شمالی به‌سوی آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:مریم علی‌محمدی - کتاب کوله‌پشتی - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 2 -355-461-600-978 انتخاب
5- آکواریوم‌های پیونگ یانگ: یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 220000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
6- فرار از اردوگاه چهارده "فرار اودیسه‌ای ابرمردی از کره‌ی شمالی به سوی آزادی در غرب"
نويسنده:بلین هاردن ؛ مترجم:الهام افسری - آسو - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500 نسخه - 500000 ریال - 4 -94-8755-600-978 انتخاب
7- پیش به سوی زندگی: سفر دختری از کره شمالی برای رسیدن به آزادی
نويسنده:یئون‌می پارک ؛ نويسنده:ماریان ولرز ؛ مترجم:اکرم ورشوچی‌فرد - مانوش - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1100 نسخه - 650000 ریال - 7 -18-8280-600-978 انتخاب
8- دولتی در اسارت توهم (کره شمالی، دلت پارانویایی)
نويسنده:پل فرنچ ؛ مترجم:محمدحسین باقی - سرایی - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 520000 ریال - 0 -90-7362-964-978 انتخاب
9- آکواریوم‌های پیونگ یانگ: یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 770 نسخه - 270000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
10- آکواریوم‌های پیونگ یانگ: یک داستان واقعی از پشت پرده آهنین کره شمالی
نويسنده:چول‌هوان کانگ ؛ نويسنده:پیر ریگولت ؛ مترجم:بیژن اشتری - نشر ثالث - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 770 نسخه - 220000 ریال - 8 -202-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2