لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استونر
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:مرجان محمدی - قطره - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 400 نسخه - 230000 ریال - 5 -903-119-600-978 انتخاب
2- استونر
نويسنده:جان ویلیامز ؛ مترجم:مرجان محمدی - قطره - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 400 نسخه - 230000 ریال - 5 -903-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1