لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (6)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفتگو با وودی آلن
نويسنده:اریک لاکس ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 640 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 1 -72-2995-964-978 انتخاب
2- گفتگو با وودی آلن
نويسنده:اریک لاکس ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 638 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 1 -72-2995-964-978 انتخاب
3- وودی آلن از زبان وودی آلن: در گفت‌وگویی با "ستیک بیورکمان"
مترجم:هوشنگ حسامی ؛ ويراستار:مهرداد قاسمفر - ایران - 422 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -33-6707-964 انتخاب
4- گفتگو با وودی آلن
نويسنده:اریک لاکس ؛ مترجم:مازیار عطاریه - شورآفرین - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 320000 ریال - 1 -72-2995-964-978 انتخاب
5- وودی آلن به روایت وودی آلن
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ مترجم:شهره شعشعانی - فرزان روز - 508 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 0 -017-321-964 انتخاب
6- گفت‌وگو با وودی آلن
نويسنده:اریک لاکس ؛ مترجم:گلی امامی ؛ ويراستار:علی حسن‌آبادی - کتاب پنجره - 568 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 380000 ریال - 2 -73-7822-964-978 انتخاب
7- وودی آلن به روایت وودی آلن
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ مترجم:شهره شعشعانی - فرزان روز - 514 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 0 -017-321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1