لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (21)
تالیف (7)
ترجمه (38)
تهران (43)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقد و قدرت: بازآفرینی مناظره‌ی فوکو و هابرماس، مطالعاتی در اندیشه‌ی سیاسی آلمان معاصر
نويسنده:مایکل‌.ج کلی ؛ مترجم:فرزان سجودی - اختران - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1200 نسخه - 100000 ریال - 0 -18-8897-964-978 انتخاب
2- میشل فوکو
نويسنده:سارا میلز ؛ مترجم:مرتضی نوری - مرکز - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 300 نسخه - 295000 ریال - 6 -085-213-964-978 انتخاب
3- جامعه‌شناسی میشل فوکو
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - گل‌آذین - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 2 -07-6414-600-978 انتخاب
4- جامعه‌شناسی ماکس وبر
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - گل‌آذین - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -07-6414-600-978 انتخاب
5- فوکو
نويسنده:ژیل دلوز ؛ مترجم:نیکو سرخوش ؛ مترجم:افشین جهاندیده - نشر نی - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 300 نسخه - 200000 ریال - 9 -972-312-964-978 انتخاب
6- نقد و قدرت: بازآفرینی مناظره‌ی فوکو و هابرماس، مطالعاتی در اندیشه‌ی سیاسی آلمان معاصر
نويسنده:مایکل‌.ج کلی ؛ مترجم:فرزان سجودی - اختران - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -18-8897-964-978 انتخاب
7- دورکم و فوکو: دیدگاه‌ها در مورد آموزش و مجازات
نويسنده:مارک‌اس. کلادیس ؛ مترجم:زهرا عبدالحسینی - مهر کلام - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 400000 ریال - 3 -31-6896-622-978 انتخاب
8- تئاتر فلسفه: گزیده‌ای از درس گفتارها، کوتاه نوشت‌ها، گفت و گوها و ...
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:نیکو سرخوش ؛ مترجم:افشین جهاندیده - نشر نی - 552 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -161-185-964-978 انتخاب
9- میشل فوکو
نويسنده:بری اسمارت ؛ مترجم:لیلا جوافشانی ؛ مترجم:حسن چاوشیان - اختران - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 7 -10-8897-964 انتخاب
10- جامعه‌شناسی میشل فوکو
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - گل‌آذین - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 2 -07-6414-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5