لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (11)
تالیف (9)
ترجمه (24)
تهران (30)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر
نويسنده:آندرو میلنر ؛ نويسنده:جف براویت ؛ مترجم:جمال محمدی - ققنوس - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 770 نسخه - 320000 ریال - 3 -629-311-964-978 انتخاب
2- فهم فرهنگ: مقدمه‌ای بر نظریه‌ی انسان‌شناختی
نويسنده:فیلیپ کارل سالزمن ؛ مترجم:محمدامین کنعانی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 0 -817-121-600-978 انتخاب
3- فرهنگ تفهمی در عصر دیجیتال: بنیان‌های بوم‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی و روان‌شناختی فرهنگ در عصر دیجیتال برگرفته از کتاب: Understanding culture
نويسنده:رابرت‌اس. وایر ؛ نويسنده:چی‌-‌یو چیو ؛ نويسنده:یینگ یی‌هنگ - شکیب - 302 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 300000 ریال - 2 -94-2695-964-978 انتخاب
4- صنعت فرهنگ، تربیت انتقادی و آموزش رسانه‌ای با تاکید بر آراء هورکهایمر و آدورنو
نويسنده:اکبر صالحی ؛ نويسنده:سهیلا غلامی‌هره‌دشتی - رشد فرهنگ - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -67-5591-600-978 انتخاب
5- فهم فرهنگ: مقدمه‌ای بر نظریه‌ی انسان‌شناختی
نويسنده:فیلیپ کارل سالزمن ؛ مترجم:محمدامین کنعانی - نشر افکار - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 5 -99-8910-964-978 انتخاب
6- پسامدرنیسم و بحران زیست محیطی
نويسنده:آرن گیر ؛ مترجم:عرفان ثابتی ؛ ويراستار:کاظم فرهادی - نشر چشمه - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 نسخه - 20000 ریال - 5 -011-362-964 انتخاب
7- چگونه با فرهنگ باشیم؟
نويسنده:دانیال ملاح‌زاده - موعود اسلام - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 7 -093-207-600-978 انتخاب
8- فرهنگ و زندگی روزمره
نويسنده:اندی بنت ؛ مترجم:لیلا جوافشانی ؛ مترجم:حسن چاوشیان - اختران - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550 نسخه - 375000 ریال - 8 -38-8897-964-978 انتخاب
9- فرهنگ تفهمی در عصر دیجیتال: رویکردهای نظری، ابعاد فرهنگ‌های ملی در عصر دیجیتال برگرفته از کتاب: Understanding culture
نويسنده:رابرت‌اس. ویر ؛ نويسنده:چی‌-‌یو چیو ؛ نويسنده:یینگ یی‌هنگ - شکیب - 374 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 380000 ریال - 5 -93-2695-964-978 انتخاب
10- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر
نويسنده:آندرو میلنر ؛ نويسنده:جف براویت ؛ مترجم:جمال محمدی - ققنوس - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 3 -629-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4