لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (12)
تالیف (4)
ترجمه (15)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شگفتی‌های اسرارآمیز سیاره زمین و سیاه‌چاله‌ها به بیان ساده
نويسنده:حسن تاجیک - رافع - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -43-6378-964-978 انتخاب
2- جهان چگونه زاده شد؟
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری ؛ ويراستار:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
3- جهان چگونه زاده شد؟
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری ؛ ويراستار:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی - چاپ 3 سال 1370 - 450 ریال - انتخاب
4- نجوم ویژه نوجوانان سرآمد (مقطع راهنمایی و بالاتر)
نويسنده:علیرضا حسینی‌آرانی ؛ نويسنده:زهرا جوادی ؛ نويسنده:امیرشایان عرضی - تیزهوشان - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 6 -03-6283-600-978 انتخاب
5- جهان چگونه زاده شد؟
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری ؛ ويراستار:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 10000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
6- جهان چگونه زاده شد؟
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری ؛ ويراستار:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1375 - 5000 نسخه - 2350 ریال - 7 -063-430-964 انتخاب
7- دریچه‌ای به شگفتی‌ها و اسرار کیهانی
نويسنده:ریحانه صفری - کمک آزمون - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 240000 ریال - 7 -121-498-600-978 انتخاب
8- ستاره‌شناسی برای دانشمند کوچک
نويسنده:کریس فری ؛ نويسنده:جولیا کرگنو ؛ مترجم:الهام بهمن - برون سپهر‏‫ - 26 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 9 -8-99807-600-978 انتخاب
9- جهان: هزار و یک پرسش
نويسنده:بریجت آردلی ؛ نويسنده:نیل آردلی ؛ مترجم:رضوان دزفولی - نشر افق - 20 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
10- جهان چگونه زاده شد؟
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمدرضا غفاری ؛ ويراستار:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 31 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1372 - 9000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2