لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(669)
چاپ مجدد (635)
تالیف (1242)
ترجمه (62)
تهران (1172)
شهرستان (132)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (1304) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ اصطلاحات ادبی
نويسنده:سیما داد - مروارید - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2100 نسخه - 20000 ریال - 9 -10-6026-964 انتخاب
2- فرهنگ حکومت
نويسنده:محمدحسین ملایری ؛ نويسنده:رضا حائز - موسسه ‌نشر پنگان - 160 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 7500 ریال - 1 -02-7298-964 انتخاب
3- فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی (یکجلدی)
نويسنده:سلیمان حییم ؛ ويراستار:فاطمه آذرمهر - فرهنگ معاصر - 1074 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 13 سال 1388 - 9 -60-5545-964 انتخاب
4- فرهنگ واژگان سینمایی
نويسنده:علیرضا احمدزاده - افراز - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 6 -040-243-964-978 انتخاب
5- فرهنگ توصیفی نحو
نويسنده:محمد راسخ‌مهند ؛ نويسنده:مژگان معین ؛ نويسنده:مسعود محمدی‌راد - علمی - 440 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 320000 ریال - 8 -289-404-964-978 انتخاب
6- فرهنگ لغت دوسویه زبان‌شناسی
نويسنده:هادی حمیدی ؛ نويسنده:زین‌العابدین رحمانی - کوثر تورانیان - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -1-98035-600-978 انتخاب
7- فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی (یکجلدی)
نويسنده:سلیمان حییم ؛ ويراستار:فاطمه آذرمهر - فرهنگ معاصر - 1082 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1383 - 54000 ریال - 9 -60-5545-964 انتخاب
8- واژه‌نامه ریاضی و آمار: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
گردآورنده: انجمن‌ریاضی‌ایران ؛ گردآورنده: مرکزآمارنشردانشگاهی‌گروه‌ریاضی ؛ ويراستار:مهدی بهزاد - مرکز نشر دانشگاهی - 356 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 5 سال 1383 - 2000 نسخه - 25200 ریال - 6 -0599-01-964 انتخاب
9- فرهنگ لغت کاربردی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 (انگلیسی به فارسی و انگلیسی به انگلیسی)
نويسنده:سامان عبادی - طاق‌ بستان - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -83-5905-964 انتخاب
10- بزرگ فرهنگ انگلیسی - فارسی پیشرو آریان‌پور: نسل سوم مجموعه فرهنگ‌های زبان‌آموزی پیشرو آریان‌پور
نويسنده:منوچهر آریانپورکاشانی - نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه - 1016 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5 -088-161-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 131