لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (17)
تالیف (60)
ترجمه (1)
تهران (46)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریشه‌های هند و اروپایی زبان فارسی
نويسنده:منوچهر آریانپورکاشانی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -89-6098-964 انتخاب
2- واژه‌های ایرانی در زبان سوئدی: خویشاوندی و همانندی زبانهای سوئدی با زبانهای ایرانی
نويسنده:حسین آذران - نشر بلخ - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 964-6337-21-X انتخاب
3- ریشه‌یابی کلمات و اصطلاحات فارسی
نويسنده:مهرنوش مقصودی - مختومقلی فراغی - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 8 -750-508-964-978 انتخاب
4- فرهنگ پارسی پاشنگ: ریشه‌یابی واژگان پارسی، زبان‌شناسی و واژگان جهان زبانی
نويسنده:مصطفی پاشنگ - مصطفی پاشنگ - 648 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 88000 ریال - 3 -1921-06-964 انتخاب
5- ریشه‌شناسی و اشتقاق در زبان فارسی
نويسنده:جواد برومندسعید - دانشگاه شهید باهنر کرمان - 456 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 1 -70-6336-964 انتخاب
6- فرهنگ تطبیقی - موضوعی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو
نويسنده:محمد حسن‌دوست - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - 620 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 3 -03-6143-600-978 انتخاب
7- گلستان پارسی: همه ایرانی‌ها بخوانند تا افتخار کنند!
نويسنده:مجید قدیمی ؛ نويسنده:الهام کوچکی - الهام اندیشه - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -6-92544-600-978 انتخاب
8- تبارشناسی واژگان ایرانی
نويسنده:محمدقلی صالحی - مهرگان دانش - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 350000 ریال - 8 -03-6944-622-978 انتخاب
9- فرهنگ ایران باستان
نويسنده:ابراهیم پورداوود - اساطیر - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 9 -080-331-964 انتخاب
10- هرمزدنامه
نويسنده:ابراهیم پورداوود - اساطیر - 488 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 7 -081-331-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7