لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(164)
چاپ مجدد (123)
تالیف (183)
ترجمه (104)
تهران (247)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (287) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک‌اینتایر
نويسنده:حمید شهریاری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 31500 ریال - 3 -067-530-964 انتخاب
2- ادب قدرت، ادب عدالت
نويسنده:عبدالکریم سروش - صراط - 398 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 38000 ریال - 6 -20-5633-964 انتخاب
3- خداوندان اندیشه سیاسی: از ماکیاولی تا بنتم
نويسنده:ویلیام‌تامس جونز ؛ مترجم:علی رامین - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 5 -007-121-600-978 انتخاب
4- فلسفه‌ی سیاسی
نويسنده:دیوید میلر ؛ مترجم:بهمن دارالشفایی - نشر ماهی - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 5 -44-9971-964-978 انتخاب
5- آسیب‌شناسی نظام‌های سیاسی
نويسنده:محمدعلی عابدی‌پور - محمدعلی عابدی‌پور - 231 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -0994-00-622-978 انتخاب
6- آشنایی با فلسفه سیاسی
نويسنده:مل تامپسون ؛ مترجم:معصومه صابرمقدم - اطلاعات - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1050 نسخه - 150000 ریال - 0 -002-435-600-978 انتخاب
7- فلسفه چامسکی
نويسنده:مورتن‌ایمینوئل وینستون ؛ مترجم:احمدرضا تقاء - فرهنگ نشر نو،آسیم - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 9 -008-490-600-978 انتخاب
8- مبانی نظری حکمت سیاسی متعالیه
نويسنده:محمدقاسم الیاسی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 385 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 180000 ریال - 6 -061-429-600-978 انتخاب
9- اخلاق، قانون و سیاست (متن کامل)
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:عظیم جابری ؛ ويراستار:یاسین محمدی - افراز - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 130000 ریال - 3 -028-326-600-978 انتخاب
10- عدالت در میان ملل
نويسنده:توماس پنگل ؛ نويسنده:پیتر آهرنزدوف ؛ مترجم:مصطفی یونسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -308-361-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29