لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(128)
چاپ مجدد (111)
تالیف (155)
ترجمه (84)
تهران (213)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (239) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیک عکاسی
نويسنده:آندریاس فی‌نینگر ؛ مترجم:نصرالله کسرائیان - شباهنگ - 280 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
2- عکاسی مستند "آموزش، تحلیل و نقد عکاسی مستند ایران و جهان"
نويسنده:علی‌اکبر شیرژیان - شورآفرین - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 5 -28-6955-600-978 انتخاب
3- چشم عکاسی: بررسی طراحی و ترکیب‌بندی در عکاسی
نويسنده:مایکل فریمن ؛ مترجم:زهرا ریحانی‌فرد ؛ مترجم:ملیحه قربان‌زاده‌سوار - کتاب آبان - 204 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 480000 ریال - 8 -48-6413-600-978 انتخاب
4- قواعد علمی و هنری عکاسی
نويسنده:کرامت منظوری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 400 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -0456-00-964-978 انتخاب
5- فن و هنر عکاسی
نويسنده:هادی شفاییه ؛ ويراستار:کریم امامی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -954-445-964-978 انتخاب
6- این عکاسی: یادداشتی بر تجهیزات عکاسی
نويسنده:مهدی انوری‌راد - مستعلی - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 9 -0-95454-622-978 انتخاب
7- قواعد علمی و هنری عکاسی
نويسنده:کرامت منظوری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 400 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 1 -0456-00-964 انتخاب
8- کتاب چشم 8: عکاسی
به‌اهتمام:نادر طبسیان ؛ به‌اهتمام:ساعد مشکی ؛ به‌اهتمام:کورش ادیم - نشر ماه‌ریز - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 5 -59-7049-964 انتخاب
9- آشنایی با عکاسی
نويسنده:محمدمهدی تدین‌موغاری ؛ ويراستار:مریم حسینی - مبنای خرد - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 2 -77-5438-600-978 انتخاب
10- اصول علمی و کاربردی عکاسی رنگی 2 - 1
نويسنده:همایون ابراهیمی - جهان نو،ادبستان - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -58-8458-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24