لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عکس یادگاری با فرعون: یادداشت‌ها و برداشت‌های سفر مصر
نويسنده:عباس نادری ؛ ويراستار:فاطمه نادری - قو - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 5 -013-156-964-978 انتخاب
2- عکس یادگاری با فرعون: یادداشت‌ها و برداشت‌های سفر مصر
نويسنده:عباس نادری - قو - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 5 -013-156-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1