لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (3)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فن و هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال
نويسنده:تورستن‌آندرئاس هوفمان ؛ مترجم:شیرین حکمی - زبان تصویر - 284 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 1 -41-2715-964-978 انتخاب
2- عکاسی سیاه و سفید: اصول و مبانی عکاسی سیاه و سفید
نويسنده:مریم حسینی ؛ نويسنده:محمدمهدی تدین‌موغاری - مارلیک - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -32-6130-964-978 انتخاب
3- فن و هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال
نويسنده:تورستن‌آندرئاس هوفمان ؛ مترجم:شیرین حکمی - کتاب پرگار - 278 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 7 -3-97084-600-978 انتخاب
4- عکاسی سیاه و سفید: اصول و مبانی عکاسی سیاه و سفید
نويسنده:مریم حسینی ؛ نويسنده:محمدمهدی تدین‌موغاری - مارلیک - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 200 نسخه - 80000 ریال - 6 -32-6130-964-978 انتخاب
5- مینیمالیسم در عکاسی سیاه و سفید
نويسنده:سیدعلی طباطبایی‌نظری - لوح محفوظ - 58 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -16-6330-622-978 انتخاب
6- فن و هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال
نويسنده:تورستن‌آندرئاس هوفمان ؛ مترجم:شیرین حکمی - کتاب پرگار - 284 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 7 -3-97084-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1