لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفت‌و‌گو با آندری تارکوفسکی
نويسنده:جان جانویتو ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -16-6955-600-978 انتخاب
2- گفتگو با آندری تارکوفسکی
نويسنده:جان جانویتو ؛ مترجم:آرش محمداولی - ققنوس - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 8 -092-278-600-978 انتخاب
3- گفت‌و‌گو با آندری تارکوفسکی
نويسنده:جان جانویتو ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -16-6955-600-978 انتخاب
4- گفت‌و‌گو با آندری تارکوفسکی
نويسنده:جان جانویتو ؛ مترجم:آرمان صالحی - شورآفرین - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2 -16-6955-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1