لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلاعات عمومی موسیقی
نويسنده:محمدرضا آزاده‌فر ؛ ويراستار:سارا کلهر - نی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -378-185-964-978 انتخاب
2- اطلاعات عمومی موسیقی
نويسنده:محمدرضا آزاده‌فر ؛ ويراستار:سارا کلهر - نی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 7 -378-185-964-978 انتخاب
3- 100 داستان ناگفته از موسیقی
نويسنده:ریک بیر ؛ مترجم:البرز قریب - معین - 224 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 770 نسخه - 170000 ریال - 6 -067-165-964-978 انتخاب
4- اطلاعات عمومی موسیقی
نويسنده:محمدرضا آزاده‌فر ؛ ويراستار:سارا کلهر - نی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -378-185-964-978 انتخاب
5- اطلاعات عمومی موسیقی
نويسنده:محمدرضا آزاده‌فر ؛ ويراستار:سارا کلهر - نی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 550 نسخه - 400000 ریال - 7 -378-185-964-978 انتخاب
6- اطلاعات عمومی موسیقی
نويسنده:محمدرضا آزاده‌فر ؛ ويراستار:سارا کلهر - نی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -378-185-964-978 انتخاب
7- اندیشه‌های موسیقایی
نويسنده:شریف لطفی - دیبایه - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 4 -38-5613-600-978 انتخاب
8- اندیشه‌های موسیقایی
نويسنده:شریف لطفی - دیبایه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -38-5613-600-978 انتخاب
9- اطلاعات عمومی موسیقی
نويسنده:محمدرضا آزاده‌فر ؛ ويراستار:سارا کلهر - نی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 320000 ریال - 7 -378-185-964-978 انتخاب
10- اطلاعات عمومی موسیقی
نويسنده:محمدرضا آزاده‌فر ؛ ويراستار:سارا کلهر - نی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 15000 نسخه - 170000 ریال - 7 -378-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1