لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (1)
تالیف (16)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایدئولوژی و ادبیات: بررسی تطبیقی اندیشه‌های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ
نويسنده:محمدهاشم اکبریانی - مروارید - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550 نسخه - 300000 ریال - 5 -481-191-964-978 انتخاب
2- پیرامون ادبیات: شعر و ادبیات (مجموعه مقالات)
نويسنده:آرچیبالدفلمینگ مکلیش ؛ مترجم:داریوش آشوری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 4 -572-422-964 انتخاب
3- در شعر زیستن: بیست و شش مقاله پیرامون شعر و شاعری و شاعران در ایران
نويسنده:سیدمحمود سجادی - نوید شیراز - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 9 -331-192-600-978 انتخاب
4- مجموعه مقالات دکتر سیدمجید جوادی‌زاویه
نويسنده:سیدمجید جوادی‌زاویه - نارین رسانه - 288 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 3 -84-8663-600-978 انتخاب
5- گفت‌آمدهایی در شعر معاصر ایران: زمینه‌های اجتماعی و سیاسی
نويسنده:فریبرز رئیس‌دانا - نشر دیگر - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 18000 ریال - 5 -76-7188-964 انتخاب
6- ایدئولوژی و ادبیات: بررسی تطبیقی اندیشه‌های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ
نويسنده:محمدهاشم اکبریانی - مروارید - 264 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 550 نسخه - 240000 ریال - 5 -481-191-964-978 انتخاب
7- Pand - O sokhan
نويسنده:C. Balay ؛ نويسنده:C. Kappler ؛ نويسنده:Ziva Vesel - ضیا - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
8- مقالات ایرانشناسی (جلد اول و دوم)
نويسنده:حسین صدیق ؛ ويراستار:مریم طاهری - دانشوران - 740 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 7 -05-7272-964 انتخاب
9- از رودکی تا اخوان (هفده مقاله در ادب و عرفان)
نويسنده:پروین‌دخت مشهور - آهنگ قلم - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -68-7641-964 انتخاب
10- در تراز حس و حکمت (چهار مقاله)
نويسنده:سیدحسن حسینی‌هرانده ؛ نويسنده:سیدعمران حسینی - سخن پویان - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 400000 ریال - 0 -4-95680-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2