لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32381)
چاپ مجدد (7228)
تالیف (39319)
ترجمه (290)
تهران (25267)
شهرستان (14342)
كودك و نوجوان (519)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (39609) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ت‍ح‍ف‍ه‌ الاب‍رار: در م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ و ن‍ص‍ای‍ح‌
نويسنده:حسین حقیردزفولی - کتابفروشی سید عالمشاه - 354 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
2- چکیده‌های ادب
نويسنده:حسن محسنی‌خسروشهری - لاله - 224 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
3- پرواز خونین خورشید: م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ اش‍ع‍ار ۵۹ - ۵۸ - ۵۷ - ۵۶
نويسنده:بنی‌الله عاشوری - نشر نویسنده - 88 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
4- پیغام آفتاب: برگزیده شعر 1356 - 1347
نويسنده:مندو پارسی - بی نا - 72 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
5- شعله‌های غم
نويسنده:محسن کریمپور - قدرت شکری - 64 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
6- چه کنم؟ دلم از سنگ که نیست
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 239 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 6 سال 1372 - 11000 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
7- مقتل عشق: مراثی و نوحه‌های سینه‌زنی
شاعر:غلامعلی رجایی - هاد - 139 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج فارسی و طبری
شاعر: نیمایوشیج ؛ گردآورنده:سیروس طاهباز - موسسه انتشارات نگاه - 712 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1376 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -02-6174-964 انتخاب
9- آینه در آینه (برگزیده شعر)
شاعر:هوشنگ ابتهاج ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شفیعی‌کدکنی - نشر چشمه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -21-6194-964 انتخاب
10- سهراب سپهری: شعر سهراب سپهری از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
گردآورنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1379 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -91-6736-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3961