لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31778)
چاپ مجدد (7157)
تالیف (38654)
ترجمه (281)
تهران (24902)
شهرستان (14033)
كودك و نوجوان (517)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (38935) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چشمان تو در آینه اشک
نويسنده:مهدی سهیلی - پوپک - 260 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 8000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
2- در ابتدای راه از انتهای شب
نويسنده:مصطفی رفیق - بی نا - 73 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
3- با یار آشنا، سخن آشنا ...
شاعر:محمدعلی شریفی - خانواده شریفی - 359 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
4- دیوان پروین اعتصامی
به‌اهتمام:مسعود صانعی‌شریعت‌پناهی - جانزاده - 642 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1376 - 1050 نسخه - 11000 ریال - 3 -10-6045-964 انتخاب
5- زمستان: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی اخوان‌ثالث - مروارید - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1379 - 3300 نسخه - 10500 ریال - 9 -24-6026-964 انتخاب
6- رد درد
شاعر:نغمه رضائی - نغمه زندگی - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 نسخه - 3500 ریال - 2 -2-91886-964 انتخاب
7- بحر راز
شاعر:لیدا نیکخو - دوستان - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 964-6207-12-X انتخاب
8- گزیده‌های شعر شهریار و ... بازگویه‌های آن به شعر آذری
گردآورنده:علی کاتبی - نشر دنیای نو - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 7 -88-6564-964 انتخاب
9- تورشا - شیرین
نويسنده:صمد مرادی - صمد مرادی - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -305-350-964 انتخاب
10- امام گلها
شاعر:محمود پوروهاب - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 44 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 2 -156-353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3894