لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(348)
چاپ مجدد (575)
تالیف (889)
ترجمه (34)
تهران (702)
شهرستان (221)
كودك و نوجوان (829)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (923) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرغ تخم طلا - مهمان ناخوانده نغمه تابستان
- زنگ تفریح - 31 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 4000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
2- مرغ حنایی چاق
شاعر:امین خضرائی - امین خضرایی - 17 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
3- مرغ حنایی چاق
شاعر:امین خضرائی - امین خضرایی - 16 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 5000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
4- منظومه ظهرروزدهم
شاعر:قیصر امین‌پور ؛ نقاش:محمد خزایی - انتشارات برگ - 28 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 180 ریال - انتخاب
5- قصه خرس شکمو و شهر زنبوران
نويسنده:محمدباقر مهدی‌قلی‌خان ؛ نقاش:بهمن عبدی - نشر صدف - 16 صفحه - چاپ 4 سال 1366 - 120 ریال - انتخاب
6- شعری برای بچه ها = همکاری الاغها
نويسنده:حسین صلاحی - گنج دانش - 40 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 80 ریال - انتخاب
7- شعربرای کودکان
نويسنده:حسین صلاحی - گنج دانش - 40 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 80 ریال - انتخاب
8- شناخت حیوانات
نقاش: سازمان‌هوش‌وابتکار ؛ تهيه و تنظيم: سازمان هوش و ابتکار - سازمان هوش و ابتکار - 12 صفحه - چاپ 2 سال 1362 - 125 نسخه - انتخاب
9- خروس و کوزه عسل
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - لاک‌پشت - 18 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
10- آموزش اعداد با شعر و نقاشی
نويسنده:عطیه توانا - عطیه توانا - 16 صفحه - جلد 1 - چاپ 4 سال 1368 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 93