لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (12)
تالیف (117)
ترجمه (3)
تهران (106)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوشتن با دوربین: رو در رو با ابراهیم گلستان
نويسنده:پرویز جاهد - اختران - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 6 -57-7514-964-978 انتخاب
2- کنکاشی در سینمای اصغر فرهادی
نويسنده:امیرعلی نصیری - نماد اندیشه - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -43-7045-600-978 انتخاب
3- تصویر، سینما، اجتماع
نويسنده:روبرت صافاریان - نشر مرکز - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 800 نسخه - 695000 ریال - 1 -415-213-964-978 انتخاب
4- صد فیلم، صد نقد: مجموعه یادداشت‌هایی درباره سینما، تئاتر و تلویزیون
نويسنده:امیرعلی نصیری - نماد اندیشه - 256 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 2 -44-7045-600-978 انتخاب
5- واقعیت و خیال در سینمای مستند
گردآورنده: دفتر تحقیقات و پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی - یزدا - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 200000 ریال - 5 -500-165-600-978 انتخاب
6- جامعه‌شناسی سینما و سینمای ایران
نويسنده:اعظم راودراد - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 486 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 1 -6391-03-964-978 انتخاب
7- صد فیلم، صد نقد: مجموعه یادداشت‌هایی درباره سینما، تئاتر و تلویزیون
نويسنده:امیرعلی نصیری - نماد اندیشه - 340 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -30-7045-600-978 انتخاب
8- خاطره شهر: بازخوانی سینماتوگرافیک شهر ایرانی دهه‌های 1340 - 1350
نويسنده:سیدمحسن حبیبی ؛ نويسنده:حمیده فرهمندیان ؛ نويسنده:نوید پورمحمدرضا - ناهید - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 1 -27-5865-600-978 انتخاب
9- رودررو با اصغر فرهادی
نويسنده:اسماعیل میهن‌دوست ؛ ويراستار: گروه ویرایش نشر چترنگ - چترنگ - 498 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 620000 ریال - 3 -61-8066-600-978 انتخاب
10- هامون
نويسنده:سعید عقیقی - سفیدسار - 168 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 8 -92-5453-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12