لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(462)
چاپ مجدد (251)
تالیف (588)
ترجمه (125)
تهران (517)
شهرستان (196)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (713) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرنامه گروته
نويسنده:هوگو گروته ؛ مترجم:مجید جلیلوندرضایی - نشر مرکز - 342 صفحه - 3000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
2- زیبای لنگ (سفرنامه اروپا)
نويسنده:ولی رضایی - طاق‌ بستان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0 -041-510-964 انتخاب
3- از ینگه دنیا تا یزد
نويسنده:بهمن شهزادی - صالحیان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 4 -41-6045-622-978 انتخاب
4- دعوت ابراهیم (ع)
نويسنده:حسن سبحانی - نگاه دانش - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 70000 ریال - 2 -202-157-964-978 انتخاب
5- عید قربان در قربانگاه: گوشه‌ای از خاطرات حج تمتع 93 در قربانگاه منا
نويسنده:رضا کریمی‌واقف - رضا کریمی‌واقف - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -4799-04-600-978 انتخاب
6- یزد
بازنويسي: خانه‌ادبیات ؛ نقاش:پری‌ناز شجره - خانه ادبیات - 8 صفحه - (در2جلد ) - بیاضی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 4 -56-7245-964 انتخاب
7- ره‌آورد سفر حج: سفرنامه
نويسنده:علی‌اکبر یلفانی - کتاب شمس - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -9-90636-600-978 انتخاب
8- مناظره دکتر و شیخ
نويسنده:محمدحسن شجاعی‌فرد - مطیع،بنیاد خیریه حضرت زهرای اطهر (س) - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 2 -31-9900-600-978 انتخاب
9- مسافر تهران
نويسنده:ویکتوریامری سکویل‌وست ؛ مترجم:مهران توکلی - نشر نی - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 24000 ریال - 8 -750-312-964 انتخاب
10- مناظره دکتر و شیخ: استبصار در سایه
نويسنده:محمدحسن شجاعی‌فرد - امیرکبیر، کتابهای پرستو - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -1440-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72