لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(144)
چاپ مجدد (119)
تالیف (42)
ترجمه (221)
تهران (251)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (263) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بحران بی‌پایان: چگونه سرمایه‌ی مالی - انحصاری جهان از امریکا تا چین به رکورد و آشوب می‌کشاند
نويسنده:جان بلامی‌فاستر ؛ نويسنده:رابرت‌واترمن مک‌چسنی ؛ مترجم:خسرو کلانتری - مهرویستا - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 220 نسخه - 350000 ریال - 8 -05-6977-600-978 انتخاب
2- مانیفیست ضدسرمایه‌داری
نويسنده:آلکس کالینیکوس ؛ مترجم:اقبال طالقانی - آزادمهر - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 نسخه - 22000 ریال - 6 -25-8477-964 انتخاب
3- ضدسرمایه‌داری
نويسنده:اما بیرچام ؛ نويسنده:جان چارلتون ؛ مترجم:حسین اقبال‌طالقانی - نشر قطره،آذرمهر - 516 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 8 -388-341-964 انتخاب
4- نظریه‌های توسعه
نويسنده:ریچارد پیت ؛ نويسنده:ایلین‌ریچل هارت‌ویک ؛ مترجم:مصطفی ازکیا - لویه - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 3 -4-93939-964 انتخاب
5- حرف‌هایی با دخترم درباره‌ی اقتصاد تاریخ مختصر سرمایه‌داری
نويسنده:یانیس واروفاکیس ؛ مترجم:فرهاد اکبرزاده ؛ ويراستار:کاوه اکبری - بان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1100 نسخه - 280000 ریال - 1 -1-99426-622-978 انتخاب
6- بحران: نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری نئولیبرال
نويسنده:محمد قراگوزلو - موسسه انتشارات نگاه - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 9 -566-351-964-978 انتخاب
7- کیفرخواست دستمزد (سلسله مباحثی پیرامون جنبش افزایش دستمزد)
نويسنده:محمد قراگوزلو - ساتراپ - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 150000 ریال - 0 -4-96555-600-978 انتخاب
8- جامعه سالم
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - بهجت - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 600 نسخه - 125000 ریال - 8 -92-6671-964-978 انتخاب
9- نظریه‌های توسعه: اختلاف‌ها، استدلال‌ها، راهکارها
نويسنده:ریچارد پیت ؛ نويسنده:ایلین‌ریچل هارت‌ویک ؛ مترجم:مهدی رضایی - وزارت امور خارجه، اداره نشر - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 6 -834-361-964-978 انتخاب
10- بقای سرمایه‌داری: بازتولید روابط تولید
نويسنده:هانری لوفور ؛ مترجم:آیدین ترکمه ؛ ويراستار:طیبه حسین‌زاده - تیسا - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 600 نسخه - 130000 ریال - 7 -50-7683-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27