لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(138)
چاپ مجدد (106)
تالیف (39)
ترجمه (205)
تهران (235)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (244) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمستان داغ طولانی سرمایه‌داری شروع شده است
نويسنده:جک بارنز ؛ مترجم:مسعود صابری - طلایه پرسو - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 4 -13-5783-964-978 انتخاب
2- صورت‌بندی‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری
نويسنده:کارل مارکس ؛ مترجم:خسرو پارسا - نشر دیگر - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1200 نسخه - 6000 ریال - 2 -5-92106-964 انتخاب
3- دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه
نويسنده:نائومی کلاین ؛ مترجم:مهرداد(خلیل) شهابی ؛ مترجم:میرمحمود نبوی - کتاب آمه - 736 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 165000 ریال - 0 -2-91433-600-978 انتخاب
4- زمستان داغ طولانی سرمایه‌داری شروع شده است
نويسنده:جک بارنز ؛ مترجم:مسعود صابری - طلایه پرسو - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 4 -13-5783-964-978 انتخاب
5- راهنمای سرمایه
نويسنده:دیوید هاروی ؛ مترجم:عارف اقوامی‌مقدم - آشیان - 528 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 480000 ریال - 6 -38-7293-600-978 انتخاب
6- بگذار آشغال بخورند!: چگونه سرمایه‌داری گرسنگی و چاقی می‌آفریند
نويسنده:رابرت آلبریتون ؛ مترجم:کیانوش یاسایی - اختران - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 230000 ریال - 0 -04-7514-964-978 انتخاب
7- رویارویی کاپیتالیزم و سوسیالیزم
نويسنده:جان‌استوارت میل ؛ مترجم:حسین فلاحی ؛ ويراستار:فرهاد نوع‌پرست - آماره - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -1-92537-600-978 انتخاب
8- اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری با ذکرنمونه‌هایی از رشد سرمایه‌داری
نويسنده:فرج‌الله میزانی - حزب توده ایران - 445 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1360 - 400 ریال - انتخاب
9- جامعه‌شناسی شهری
نويسنده:مایکل سویج ؛ نويسنده:آلن وارد ؛ مترجم:ابوالقاسم پوررضا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 312 صفحه - وزیری (شومیز خارجی) - چاپ 4 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -580-459-964 انتخاب
10- تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی
نويسنده:سو آلوین ؛ مترجم:محمود حبیبی‌مظاهری - پژوهشکده مطالعات راهبردی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 5 -1-90314-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25